Používá technologii služby Blogger.

Naturopatické poradenství vstupní konzultace (2 hod) .......................................................... 1500,-Kč
 • Anamnestický pohovor
 • Odborné naturopatické poradenství pro zvýšení životní vitality, prevenci a podporu při léčbě celé řady akutních a chronických onemocnění
 • Fytoterapie a odborné výživové poradenství včetně sestavení jídelníčku a navržení vhodné suplementace a bylinných preparátů
 • Profesionální průvodce při odstraňovaní chronických příčin onemocnění: klinický program pro řešení dlouhodobého překyselení a metabolické acidózy, zvýšeného oxidačního stresu, toxické zátěže těžkými kovy a chemickými látkami, mikrobiálního stresu (přemnožení škodlivých organismů), zvýšené propustnosti střevní stěny a chronických zánetů.
 • Sestavení individuálního léčebného plánu a bezplatné poradenství a podpora během léčby
Naturopatické poradenství - kontrola (30min) ............................................................................ 300,-Kč


Výživové poradenství - vstupní konzultace (1hod) ...................................................................... 600,-Kč
 • Anamnestický pohovor
 • Odborné výživové poradenství včetně sestavení jídelníčku a navržení vhodné suplementace
 • Strava jako lék: Holistický nutriční program zaměřený na prevenci a léčbu akutních a chronických onemocnění pomocí stravy
 • Zdravé hubnutí s chutí: "Zhubněte, najezte se a uzdravte se"
Výživové poradenství - kontrola (30min) ....................................................................................... 300,-Kč

Integrovaná péče o onkologické pacienty - vstupní konzultace (1.5hod) ............................ 1200,-Kč
 • Celostní naturopatický program pro podporu a péči o onkologické pacienty
 • Anamnéza, bioimpedanční měření, vyšetření acidobazické rovnováhy z moči 
 • Redukce nežádoucích vedlejších účinků ortodoxní léčby
 • Prevence rezistence vůči lěčbě a zlepšení její účinnosti
 • Adresování karcinogeneze a její prevence do budoucna klinicky ověřenými prostředky přírodní medicíny
Integrovaná péče o onkologické pacienty - navazující konzultace
 • Kontrola (30min): 300,-Kč
 • Psychonkologické poradenství a psychosomatické souvislosti onkologického onemocnění (45min): 600,-Kč
 • Darkfield mikroskopické vyšetření živé krve (45min): 1000,-Kč

Prenatální naturopatické poradenství - vstupní konzultace (1.5hod) ................................. 1200,-Kč

 • Navržení plánu holistického těhotenství a doporučení pro úspěšné početí, zdravý vývoj plodu a bezproblémové těhotenství, přirozený porod a poporodní péči
 • Anamnéza, bioimpedanční měření, vyšetření acidobazické rovnováhy z moči 
 • Nutriční poradenství v těhotenství: důraz na speciální nutriční potřeby během těhotenství a prevence nutriční deficience, edukace ohledně nevhodných a nebezpečných potravin
 • Darkfield mikroskopické vyšetření živé krve (45min): 1000,-Kč
 • Kontrola (30min): 300,-Kč

Naturopatický průvodce holistickým těhotenstvím (4 x 1hod)  ............................................. 3000,-Kč
 • Celostní naturopatický průvodce úspěšným početím, zdravým těhotenstvím a poporodní péči
 • Anamnéza, bioimpedanční měření, vyšetření acidobazické rovnováhy z moči 
 • Celostní příprava obou partnerů úspešné početí: úprava tělesné váhy a metabolismu, adresování chronických zdravotních potíží, specializovaný nutriční plán pro zvýšení šancí na otěhotnění 
 • Podpora zdravé reprodukční a hormonální funkce u obou partnerů
 • Důkladná očista hlubokých tkání od těžkých kovů, parazitů, chemického a mikrobiálního stresu
 • Prevence potratu a vývojových vad, podpora zdravého vývoje plodu, prevence a přírodní léčba běžných těhotenských obtíží 
 • Nutriční poradenství v těhotenství: důraz na speciální nutriční potřeby během těhotenství a prevence nutriční deficience, edukace ohledně nevhodných a nebezpečných potravin 
 • Využití fytoterapie, homeopatie a aromaterapie v těhotenství
 • Rychlé zotavení po náročném porodu; podpora kojení a nutričný plán během laktace 
 • Darkfield mikroskopické vyšetření živé krve (45min): 1000,-Kč
 • Kontrola (30min): 300,-Kč
· 
Naturopatické poradenství pro duševní onemocnění - vstupní konzultace (1hod) ............. 1000,-Kč
 • Naturopatické poradenství pro prevenci a podporu při léčbě úzkostních, depresivních a bipolárních poruch, psychotického onemocnění, reakcí na stres, psychosomatických poruch (bolestí hlavy, poruch spánku, poruch příjmu potravy, bolestí zad, únavového syndromu)
 • Multidisciplinární přístup díky propojení psychologického a psychoterapeutického poradenství, nutriční a naturopatické medicíny
 • Porozumění příčinám, patofyziologii a neurobiologii duševních poruch, třífázový podpůrný program
 • Poradenství ohledně změny stravovacích návyků a životního stylu 
 • Darkfield mikroskopické vyšetření živé krve (45min): 1000,-Kč
 • Kontrola (30min): 300,-Kč

Psychologické poradenství - vstupní konzultace (45min) ........................................................... 500,-Kč
 • Doprovázení náročným životním obdobím a zvládání zátěžových situací
 • Podpora v krizových situacích
 • Podporné poradenství pro léčbu závislostí a poruch příjmu potravy
 • Psychospirituální poradenství, práce se snami
 • Práce s traumou: zpracování traumatického zážitku a uzdravování nevyjadřených emocí
 • Navazující konzultace (45min): 600,- Kč
Rayid Terapie - vstupní konzultace (1hod) .................................................................................... 900,-Kč
 • Individuální, rodinné a transgenerační poradenství podle vašeho jedinečného postavení v rodinném systému 
 • Využití Rayid systémů pro rodiče, praktické rady na přizpůsobení rodičovského stylu podle přirozenosti dítěte
 • Využití Rayid systémů v individuálním a transgeneračním poradenství
 • Navazující konzultace (45min): 600,- Kč
Od června 2014:
Individuální Kurzy Přípravy Živé Stravy 
 • Úvod do vitariánství: teorie živé stravy, praktické vyzkoušení raw kuchyně, příprava základních raw receptů (3hod): 1500,-Kč
 • Vitariánství v každodenním životě: teorie živé stravy, praktické vyzkoušení raw kuchyně, příprava raw menu a základních raw dezertů (4.5hod): 2250,-Kč
 • Raw Chef kurz: teorie živé stravy, vybavení raw kuchyně, příprava kompletního raw menu, návrh raw jídelníčku a raw kuchařka v tištěné podobě (6hod): 3000,-Kč
 • Výroba vitariánskych produktů (raw food) na zakázku

Najít odvahu vyhledat pomoc a začít se léčit není jednoduché, především když má člověk opakovanou zkušenost, že nenašel skutečný zdroj léčení. Co můžete očekávat bezplatně v případě každé z mých služeb: 

 • rozpoznání vlastních zdrojů léčení ve vašem těle, osobnosti i prostředí, na které často zapomínáme, že existují
 • prohlubování důvěry v život, že cokoliv, co přichází může být zdrojem našeho rastu a léčení
 • bezpečný prostor na sdílení všeho, co vás trápi
 • absolutní důvěrnost sdělovaných informací 
 • celostní péči o vás, nezaujatý, neodsuzující a laskavý přístup
 • léčba v souladu se sebeuzdravujícími silami vašeho těla i duše
 • nové možnosti nahlížení bolestivých zkušeností z minulosti
 • ujasnění si životních priorit, lepší orientace v životních možnostech a řešení problémů, maximalizace vašeho osobnostního potenciálu
 • obnovu vnitřní a vnější rovnováhy vedoucí k pocitu lepšího místa ve vnějším světe i v sebe samém
 • navázání lepšího vztahu s vaším Já
 • zlepšení sebedůvěry, zvýšení sebehodnoty a lásky k sobě samému a lidem kolem sebe

Žádná z naturopatických služeb nenahrazuje lekářské vyšetření a konvenční léčbu a je vynikajícím doplňkem klasické medicíny, který umožňuje do celkového procesu léčby zapojit i regenerační a sebeuzdravující sily vašeho organismu.  

Všechny služby jsou poskytované v českém, slovenském a anglickém jazyce. Nabízím také konzultace prostřednictvím emailu. Cena dohodou.
Copyright © 2014 Kubíčková Jana. Žádná část obsahu teto webové stránky se nesmí reprodukovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, upravovat, nebo umisťovat na jiné webové stránky nebo dokumenty bez předchozího písemného souhlasu.O mně


PhDr. Jana Kubíčková, PhD. je plně kvalifikovaný psycholog, naturopatický poradce v oblasti přírodní medicíny (fytoterapie, homeopatie a nutriční výživy) a odborník v oblasti léčení živou stravou. Mezi její další specializace patří práce s traumatem, psychosomatickými závislostmi a rodinným násilím, analýza snů, emoční iridologie a v Evropě jedinečná Rayid terapie. Po návratu z Austrálie začala poskytovat profesionální holistické poradenství, které v sobě zastřešuje v českém zdravotnictví v současnosti oddělované koncepty fyzického, emočního, mentálního a rodinného zdraví. Podstatou jejího přístupu je propojením psychologického a psychoterapeutického poradenství, přírodní medicíny, nejnovějších vědeckých poznatků a práce s rodinou v jejím vícegeneračním kontextu převzít co nejcelostnější péči o člověka. Cílem není jenom vyřešit aktuální problém klienta, ale odstranit všechny okolnosti, které blokují cestu k jeho celkovému uzdravení. Více...