Používá technologii služby Blogger.

sobota 29. března 2014Prostřednictvím svých služeb nabízím celostní přístup k péči o člověka s duševním onemocněním, a emoční nebo psychosomatickou poruchou, díky propojení psychologického poradenství, krizové intervence, individuální a rodinné psychoterapie, nutriční a naturopatické medicíny, a nejnovějších klinických výzkumů a vědeckých poznatků
Ve svém naturopatickém programu vám nabízím:
 • Celostní poradenství pro prevencii a podporu při léčbě: uzkostných, depresivních a bipolárních poruch, psychotického onemocnění, reakcí na stres a poruch přizpůsobení, a psychosomatických poruch (bolestí hlavy, poruch spánku, poruch příjmu potravy, bolestí zad, únavového syndromu, chronických chorob zažívacího traktu, chronických kožních onemocnění) 
 • Porozumění psychologickým, ale i neurobiologickým a patofyziologickým příčinám duševních poruch, a jaké zdravotní a psychosociální potíže se můžou podílet na jejich vzniku: neuzdravená trauma, nezdravé vztahové vzorce, chronický stres a adrenální únava, imunitní nedostatečnost, buněčná podvýživa a nutriční deficity, inzulinová rezistence a metabolický syndrom, endokrinní poruchy, poruchy spánku, toxická zátěž, těžké kovy a chronické překyselení, systémové zánětlivé choroby a autoimunní onemocnění. 
 • Třífázový léčebný program duševních poruch
 1. Zmírnění akutních symptomů a příprava na léčbu: Doplňení nutričních deficitů důležitých výživových látek pro zdravé fungování nervové soustavy, využití fytoterapie pro zmírnění úzkostných, depresivních a stresových příznaků, obnova zdravé stresové odpověde a každodenního fungování bylinnými doplňky a psychologickým poradenstvím 
 2. Zaměření na příčinu onemocnění: propojení psychoterapeutického poradenství s naturopatickou léčbou neurobiologické dysfunkce v pozadí onemocnění, suplementace amonikyselin, neurotransmiterů a léčivých bylin jako alternatíva nebo doplněk léčby psychofarmaky 
 3. Poradenství ohledně změny stravovacích návyků a životního stylu pro zlepšení kvality života a terapeutické doprovázení na celostní cestě k opětovnému zdraví na rovine duševní, emoční a fyzické     Najít odvahu vyhledat pomoc a začít celostněji léčit duševní nemoc není jednoduché, především když má člověk opakovanou zkušenost, že nenašel skutečný zdroj léčení. Co můžete očekávat v případě mých služeb

 • propojení psychologického a terapeutického poradenství a přírodní medicíny
 • rozpoznání vlastních zdrojů léčení ve vašem těle, osobnosti i prostředí, na které často zapomínáme, že existují
 • prohlubování důvěry v život, že cokoliv, co přichází může být zdrojem vašeho rastu a léčení
 • bezpečný prostor na sdílení všeho, co vás trápi
 • absolutní důvěrnost sdělovaných informací 
 • celostní péči o vás, nezaujatý, neodsuzující a laskavý přístup
 • léčba v souladu se sebeuzdravujícími silami vašeho těla i duše
 • nové možnosti nahlížení bolestivých zkušeností z minulosti
 • ujasnění si životních priorit, lepší orientace v životních možnostech a řešení problémů, maximalizace vašeho osobnostního potenciálu
 • obnovu vnitřní a vnější rovnováhy vedoucí k pocitu lepšího místa ve vnějším světe i v sebe samém
 • navázání lepšího vztahu s vaším Já
 • zlepšení sebedůvěry, zvýšení sebehodnoty a lásky k sobě samému a lidem kolem sebe


Copyright © 2014 Kubíčková Jana. Respektujte mé životní zkušenosti a důkladným studiem a praxí nasbírané vědomosti, a nekopírujte je prosím na své webové stránky nebo do své poradenské činnosti. Děkuji.

0 comments:

Okomentovat

O mně


PhDr. Jana Kubíčková, PhD. je plně kvalifikovaný psycholog, naturopatický poradce v oblasti přírodní medicíny (fytoterapie, homeopatie a nutriční výživy) a odborník v oblasti léčení živou stravou. Mezi její další specializace patří práce s traumatem, psychosomatickými závislostmi a rodinným násilím, analýza snů, emoční iridologie a v Evropě jedinečná Rayid terapie. Po návratu z Austrálie začala poskytovat profesionální holistické poradenství, které v sobě zastřešuje v českém zdravotnictví v současnosti oddělované koncepty fyzického, emočního, mentálního a rodinného zdraví. Podstatou jejího přístupu je propojením psychologického a psychoterapeutického poradenství, přírodní medicíny, nejnovějších vědeckých poznatků a práce s rodinou v jejím vícegeneračním kontextu převzít co nejcelostnější péči o člověka. Cílem není jenom vyřešit aktuální problém klienta, ale odstranit všechny okolnosti, které blokují cestu k jeho celkovému uzdravení. Více...