Používá technologii služby Blogger.

neděle 16. března 2014

Nabídka služeb

Posted by Unknown On 14:55 „Nehledejte pomoc, kterou potřebujete. 
Hledejte pomoc, kterou si zasloužíte“ 
     
     Prostřednictvím svých služeb vám nabízím doprovázení na celostní cestě ke zdraví a pocitu harmonie na rovině emoční, vztahové a rodinné. Ve své práci propojuji psychologické individuální a rodinné poradenství s filosofií psychosomatické a naturopatické medicíny. Naturopatie (neboli “přírodní cesta”) je západní směr celostní medicíny praktikované zejména v Severní Americe, Kanadě, Austrálii a Velké Británii, která propojuje tradice přírodního léčitelství se znalostmi západního zdravotnictví a nejnovějšími vědeckými poznatky, přičemž se snaží využívat to nejlepší z obou. Naturopatie vychází z léčivé sily přírody, kterou využívá na obnovou ochranných, regeneračních a samoléčivých schopností člověka. Podle naturopatie se nám každá nemoc snaží sdělit, co v našem životě není v rovnováze s tím, co je prospěšné pro naše zdraví, a její cílem je najít a odstranit z těla všechny překážky a zátěže, které blokují cestu k tomu, aby se tělo i duše mohly sami uzdravit. Propojením naturopatického a psychologického oboru vám přináším příležitost holistického poradenství, které v sobě zastřešuje v českém a slovenském zdravotnictví tradičně oddělované koncepty fyzického, emočního, duševního a rodinného zdraví.Všechny služby jsou poskytované v českém, slovenském a anglickém jazyce. Nabízím také konzultace prostřednictvím emailu. Objednání je možné prostřednictvím emailu kubickova.yana@gmail.com nebo na tel. 775 324 907.

Žádná z naturopatických služeb nenahrazuje lekářské vyšetření a konvenční léčbu a je vynikajícím doplňkem klasické medicíny, který umožňuje do celkového procesu léčby zapojit i regenerační a sebeuzdravující sily vašeho organismu
Najít odvahu vyhledat pomoc a začít se léčit není jednoduché, především když má člověk opakovanou zkušenost, že nenašel skutečný zdroj léčení. Co můžete očekávat v případě mých služeb: 


 • rozpoznání vlastních zdrojů léčení ve vašem těle, osobnosti i prostředí, na které často zapomínáme, že existují
 • prohlubování důvěry v život, že cokoliv, co přichází může být zdrojem našeho růstu a léčení
 • bezpečný prostor na sdílení všeho, co vás trápí
 • absolutní důvěrnost sdělovaných informací 
 • celostní péči o vás, nezaujatý, neodsuzující a laskavý přístup
 • léčba v souladu se sebeuzdravujícími silami vašeho těla i duše
 • nové možnosti nahlížení bolestivých zkušeností z minulosti
 • ujasnění si životních priorit, lepší orientace v životních možnostech a řešení problémů, maximalizace vašeho osobnostního potenciálu
 • obnovu vnitřní a vnější rovnováhy vedoucí k pocitu lepšího místa ve vnějším světe i v sobě samém
 • navázání lepšího vztahu s vaším Já
 • zlepšení sebedůvěry, zvýšení sebehodnoty a lásky k sobě samému a lidem kolem sebeNATUROPATICKÉ SLUŽBY

 • Naturopatické poradenství v souladu s přírodou a samoléčivými silami organismu pro zvýšení životní vitality, prevenci a podporu při léčbě celé řady akutních a chronických onemocnění
 • Profesionální průvodce při odstraňovaní chronických příčin onemocnění: klinický program pro řešení dlouhodobého překyselení a metabolické acidózy, zvýšeného oxidačního stresu, toxické zátěže těžkými kovy a chemickými látkami, mikrobiálního stresu, (přemnožení škodlivých organismů) a zvýšené propustnosti střevní stěny, chronických zánetů.
 • Naturopatické programy pro pomoc při odstranění chronických potíží: kožní problémy, hormonální nerovnováha, zažívací těžkosti, migrény, bolesti svalů a kloubů, hypertenze, hyperinzulinémie a obezita, imunitní nedostatečnost, systémové zánětlivé a autoimunitní onemocnění, alergie, astma. Specializuji se především na hormonální nerovnováhy, autoimunitní onemocnění a zánětlivé střevní onemocnění.
 • Detoxikační, antiparazitární a redukční program šitý na míru vaším potřebám 
 • Integrovaná péče o onkologické pacienty: Celostní naturopatický program pro podporu a péči o onkologické pacienty: redukce nežádoucích vedlejších účinků ortodoxní léčby, prevence rezistence vůči lěčbě a zlepšení její účinnosti, adresování karcinogeneze a její prevence do budoucna klinicky ověřenými prostředky přírodní medicíny, psychonkologické poradenství.
 • Holistické těhotenství: Naturopatický průvodce vaší přípravou na rodičovství, úspěšným početím, zdravým těhotenstvím, přirozeným porodem a poporodní péči
 • Naturopatický průvodce duševním onemocněním: Naturopatické poradenství pro prevenci a podporu při léčbě úzkostních, depresivních a bipolárních poruch, psychotického onemocnění, reakcí na stres, psychosomatických poruch (bolestí hlavy, poruch spánku, poruch příjmu potravy, bolestí zad, únavového syndromu).
 • Výživové poradenství a individuální výživové plány šité na míru vašemu zdravotnímu stavu a životnímu stylu; poradenství v oblasti živé stravy (vitariánství) a vegetariánství
 • Strava jako lék: holistický nutriční program zaměřený na prevenci a pomoc při léčbe chronických i akutních potíží pomocí stravy
 • Bylinná léčba a aromaterapie – využití esenciálních olejů pro akutní problémy u dětí a dospělých, pro onemocnění dýchacích cest a obnovení emoční a duševní rovnováhyPSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY


Individuální Poradenství
 • Doprovázení náročným životním obdobím; efektivnější způsoby zvládání zátěžových situací, chronického stresu, úzkostí a depresí
 • Podpora v krizových situacích
 • Podporné poradenství pro léčbu závislostí a poruch příjmu potravy; porozumění neuzdraveným emočním zraněním v minulosti a nové možnosti nahlížení na tyto zranění
 • Psychospirituální poradenstvíporozumění a zpracování neobvyklých duchovních zážitků a změněných stavů vědomí a samoléčivý potenciál těchto zkušeností
 • Práce s traumatemzpracování traumatického zážitku a uzdravování nevyjadřených emocí; jak žít s nemyslitelnou ztrátou nebo zkušeností či sveděctvím násilí; posttraumatická stresová reakcie a vysvobození z traumatického životního vzorce
 • Práce se sny, techniky automatické kresby a psaní           
    
  1.                                                                                   
  2.  
   
Rayid Terapie:
 • Individuální, rodinné a transgenerační poradenství podle vašeho jedinečného postavení v rodinném systému: prostřednictvím Rayid poradenství vám nabízím jedinečný způsob, jakým uzdravit vaše rodinné vztahy, porozumět vašemu místu v rodinném systému, odhalit esenciální kvality a emoční potřeby všech rodinných členů, a jak vychovávat své děti v souladu s jejich bytostnou přirozeností   Transgenerační Poradenství:                                                    
 • Porozumění rodinným problémům a nezdravým vztahovým vzorcům v kontextu více generací; odlehčení vzájemného obviňování rodinných členů nahlédnutím do původních rodin rodičů a prarodičů
 • Porozumění emočnímu dědičství; zdrojům sil a zranitelností, které dědíme od predešlých generací
 • Porozumění nezdravým rodinným jevům jako je převrácení rolí jednotlivých rodinných členů, přesun péče z rodičů na děti, syndrom výročí, rodinné tabu
 • Prevence opakování destruktivních rodinných vzorců původních rodin rodičů v nové rodině, a přenosu traumatu
 • Doprovázení na cestě k odpuštění a smíření s generací rodičů a prarodičůOSTATNÍ SLUŽBY


 • Individuální kurzy přípravy živé stravy (viz cenník případně cena dle individuální domluvy)
 1. Úvod do vitariánství: teorie živé stravy, praktické vyzkoušení raw kuchyně, příprava základních raw receptů (3hod)
 2. Vitariánství v každodenním životě: teorie živé stravy, praktické vyzkoušení raw kuchyně, příprava raw menu a základních raw dezertů (4.5hod)
 3. Raw Chef kurz: teorie živé stravy, vybavení raw kuchyně, příprava kompletního raw menu, návrh raw jídelníčku a raw kuchařka v tištěné podobě (6hod)
 • Výroba vitariánských produktů (raw food) na zakázku


Copyright © 2014 Kubíčková Jana. Respektujte mé životní zkušenosti a důkladným studiem a praxí nasbírané vědomosti, a nekopírujte je prosím na své webové stránky nebo do své poradenské činnosti. Děkuji.

O mně


PhDr. Jana Kubíčková, PhD. je plně kvalifikovaný psycholog, naturopatický poradce v oblasti přírodní medicíny (fytoterapie, homeopatie a nutriční výživy) a odborník v oblasti léčení živou stravou. Mezi její další specializace patří práce s traumatem, psychosomatickými závislostmi a rodinným násilím, analýza snů, emoční iridologie a v Evropě jedinečná Rayid terapie. Po návratu z Austrálie začala poskytovat profesionální holistické poradenství, které v sobě zastřešuje v českém zdravotnictví v současnosti oddělované koncepty fyzického, emočního, mentálního a rodinného zdraví. Podstatou jejího přístupu je propojením psychologického a psychoterapeutického poradenství, přírodní medicíny, nejnovějších vědeckých poznatků a práce s rodinou v jejím vícegeneračním kontextu převzít co nejcelostnější péči o člověka. Cílem není jenom vyřešit aktuální problém klienta, ale odstranit všechny okolnosti, které blokují cestu k jeho celkovému uzdravení. Více...