Používá technologii služby Blogger.

úterý 25. března 2014

     
Svým celostním a empiricky založeným přístupem k léčbě rakoviny bych ráda vymezila svou práci vůči vysoce negativistickému, odmítavému až paranoidnímu přístupu některých alternativních terapií ke klasické onkologické léčbě. Takýto postoj vede nejenom ještě k většímu odcizení obou oborů a deformaci obrazu přírodní medicíny v očích lidí i odborníků, ale přispívá ještě k větší zmatenosti a bezmoci pacientů, kteří musí volit menší zlo: toxickou léčbu s rizikem vedlejších malignit a jistotou zničené kvality života, nebo neověřenou alternativní terapii, která často v posledních stádiích nemoci nemusí mít dostatek času, aby zafungovala. Představa, že pacienti musí volit výlučně jednu z těchto cest, je nejenom sama osobě ohrožuje na životě, ale místo toho, aby maximalizovala jejich šance na přežití využitím toho nejlepšího ze všech oborů, šance na jejich přežití minimalizuje. 


     Každá přírodní terapie, která prohlašuje chemoterapii za neučinnou nebo dokonce více škodlivou, než je samotná rakovina, sdílí s klasickou medicínou stejné redukující a černobílé vidění. Chemoterapie v posledním stádiu rakoviny nejenom zachránila život několika mým blízkých lidem včetně mého životního partnera, ale umožnila nově nabylý čas věnovat přírodním terapiím, proměně stravy, meditacím a cvičením, které vedli k úplnému uzdravení a zabránili návratu onemocnění.
     Svou filosofií přínosu naturopatické medicíny v léčbě rakoviny, která se formovala studiem několika různych oborů a je inspirovaná směrem Integrované onkologie v zahraničí, bych ráda poukázala na to, že přírodní medicína a klasická onkologická léčba jsou nejenom slučitelné, ale podle nejnovějších vědeckých poznatků právě jejich propojením dochází k maximalizaci efektivity léčby.


Rakovina je systemickou funkční poruchou spočívající v metabolických abnormalitách. Ke svému vzniku potřebuje nejenom dlouhodobé, systemické a vzájemně kompatibilní změny ve vnitřním a vnějším prostředí, ale i mnohočetné mechanismy přežití ve vysoce inteligentním těle člověka. Léčba pacienta by měla být stejně tak vytrvalá, systemická a multidisciplinární, a umožňovať člověku zapojit různorodé mechanismy přežití.

     Konvenční léčba rakoviny spočívá v chirurgickém odstranění nádoru nebo postiženého tkaniva, přičemž následnou chemoterapií a rádioterapií se snaží odstranit zbylé rakovinové buňky. Tato léčba, i v případě, že dojde k záchraně života, nijak neovlivňuje pozadí nemoci. Když člověka s "odstraněnou rakovinou" vrátime do stejného prostředí, které rakovinu vytvořilo, velmi pravděpodobně se bude procesem karcinogeneze bránit znovu a s větší silou. V tomto okamihu může nastoupit naturopatie, která převezme péči o další dimenze života pacienta. Stejně tak, jak rakovinové buňky využívají mnohočetné mechanismy k přežití, je cílem naturopatie zapojit mnohočetné mechanismy přežití i u pacienta prostřednictvím využití  různorodých terapií týkajících se odlišných životních dimenzí člověkaVzdělávání pacientů o tom, co se počas karcinogeneze v jejich tělech děje, a jakým způsobem a na jakých rovinách můžou na tento proces odpovědět, je navyše často tou nejsilnější terapeutickou intervencí, kterou je možné nabídnout. 
     V zahraničí je celostní medicína neboli naturopatie součástí ještě vyššího směru, takzvané Integrované Onkologie. Integrovaná onkologie je specifický obor, který využíva klinicky průkaznou celostní léčbu rakoviny propojující stěžejní klasickou onkologickou terapii s celou řadou dalších podpůrných intervencí jako je naturopatie, nutriční medicína, psychoonkologie a psychoterapie, neuroimunologie, rehabilitace, atd. Jejím cílem je vytvořit ucelený a individualizovaný léčebný plán, který se zaměřuje na celkovou životní situaci každého pacienta, čímž nejenom zvyšuje šance na jeho přežití, ale zlepšuje i kvalitu jeho života a vyhlídky na dlouhodobé zdraví. 


  

Integrativní péče o onkologické pacienty (Celostní naturopatický program pro podporu a péči o pacienty s onkologickým onemocněním)
   
     V rámci svých služeb vám nabízím jedinečný naturopatický program pro pacienty s onkologickým onemocněním, který vychází z principů zmíněné Integrované Onkologie, a který byl sestaven za základě zkušeností a praxe v oblasti přírodní medicíny v Austrálii včetně naturopatických seminářů na téma Integrované péče o onkologické pacienty. Východiskem tohoto terapeutického programu byla zkušenost, že v České Republice nemá konveční léčba rakoviny kapacitu nabídnout pacientům péči i o jejich další potřeby. I v případě, že je úspěšná, zanechává fyzicky a emočně vyčerpané pacienty, kteří často nemají dostatečnou podporu, edukativní vedení a fyzické síly na obnovu kvality svého života natolik, aby dokázali úspěšně předcházet návratu onemocnění v budoucnu.
Prostřednictvím svého naturopatického programu pro podporu a péči o pacienty s onkologickým onemocněním vám nabízím:


 • Transformaci bezmoci po sdělení onkologické diagnozy a strachu z nemoci na porozumění toho, co se ve vašem těle děje, znovunabití kontroly nad vlastním životem a převzetí zodpovědnosti za vlastní zdraví 
 • Individualizovaný léčebný plán podle vaších časových a finančních možností v návaznosti na konvenční onkologickou léčbu
 • Multidisciplinární přístup díky holistickému propojení klasické léčby, naturopatické a nutriční medicíny, psychoonkologie, psychosomatické medicíny, a nejnovejších klinických výzkumů a vědeckých poznatků
 • Zvládání vedlejších účinků, předcházení rezistence a zvýšení efektivity konvenční léčby pomocí klinicky ověřené kombinace terapeuticky účinných přírodních doplňků
 • Doplňkovou léčbu specifikovanou podle typu rakoviny a zaměřenou na:
 1. zvládání oxidačního stresu vyvolaného chemoterapií a rádioterapií na zdravé části těla tak, aby nedošlo k snížení účinnosti konvenční léčby
 2. porozumění odlišnosti rakovinových buněk a terapeutické ovlivnění jejich metabolických procesů, jako je regulace jejích buněčního cyklu, snížení aeróbní glykolýzy a angiogeneze, prevence metastazování, podpora mitochondriální funkce zdravých buněk a snížení chronických zánětů v těle
 3. porozumění udržujícím faktorům karcinogeneze, jako jsou genomicka nestabilita, toxická zátěž, hormonální nerovnováha, hyperinzulinémie a obezita, metabolická acidóza, chronický stres a škodlivý životný styl, chronické záněty, zvýšený oxidační stres, imunitní nedostatečnost.

 • Výživové poradenství ohledně změny stravovacích návyků; individuální výživové plány před, během a po léčbě; zlepšení trávení; prevence straty svalové hmoty a úbytku hmotnosti; doplnění chybějících výživových látek po léčbě a zvýšení příjmu bílkovin, esenciálních mastných kyselin, minerálů a antioxidantů  
 • Zvládání bolestí a zánětlivých procesů, na které nezabírají běžné léky 
 • Krizovou intervenci po sdělení diagnózy a počas léčby, relaxační techniky, psychoonkologické poradenství a terapeutické doprovázení
 • Podporu regeneračních sil organismu po dosažení remise a preventivní program pro předcházení nové karcinogeneze a relapsu onemocnění v budoucnu


    

  Čtěte dál:
  Copyright © 2014 Kubíčková Jana. Respektujte mé životní zkušenosti a důkladným studiem a praxí nasbírané vědomosti, a nekopírujte je prosím na své webové stránky nebo do své poradenské činnosti. Děkuji.

  O mně


  PhDr. Jana Kubíčková, PhD. je plně kvalifikovaný psycholog, naturopatický poradce v oblasti přírodní medicíny (fytoterapie, homeopatie a nutriční výživy) a odborník v oblasti léčení živou stravou. Mezi její další specializace patří práce s traumatem, psychosomatickými závislostmi a rodinným násilím, analýza snů, emoční iridologie a v Evropě jedinečná Rayid terapie. Po návratu z Austrálie začala poskytovat profesionální holistické poradenství, které v sobě zastřešuje v českém zdravotnictví v současnosti oddělované koncepty fyzického, emočního, mentálního a rodinného zdraví. Podstatou jejího přístupu je propojením psychologického a psychoterapeutického poradenství, přírodní medicíny, nejnovějších vědeckých poznatků a práce s rodinou v jejím vícegeneračním kontextu převzít co nejcelostnější péči o člověka. Cílem není jenom vyřešit aktuální problém klienta, ale odstranit všechny okolnosti, které blokují cestu k jeho celkovému uzdravení. Více...